top of page

Mesafeli Satış Sözleşmesi

Aşağıda yer alan "Ödeme Şartları", "İptal ve İade Koşulları" ve "Gizlilik ve Güvenlik Politikası", Haydarpaşa Lisesi Mezunları Derneği'nin, siz çevrimiçi ödeme sistemini kullananlara bu çevrimiçi ödeme sisteminin sağlamasına ilişkin hükümlerini düzenlemektedir. Haydarpaşa Lisesi Mezunları Derneği'nin internet sitesinde yer alan çevrimiçi ödeme sistemi formlarını dolduran her kullanıcı aşağıdaki Güvenlik ve Gizlilik Politikası, İptal ve İade Koşulları ve Ödeme Şartları'nda yer alan hükümleri okumuş ve kabul etmiş sayılacaktır.

 

ÖDEME ŞARTLARI

 

www.hplmezunlari.org.tr adresinde yer alan internet sitesinin sahibi Haydarpaşa Lisesi Mezunları Derneği'dir. Bu sayfada bulunan her türlü içerik, bilgiler, yazılar, resimler, markalar, logolar, sloganlar ve diğer işaretler ile sair fikri mülkiyet hakları, sayfa düzeni ve işbu internet sayfasının sunumu Haydarpaşa Lisesi Mezunları Derneği'nin ya da Haydarpaşa Lisesi Mezunları Derneği'nin lisans aldığı kuruluşların mülkiyetindedir. Haydarpaşa Lisesi Mezunları Derneği'nden önceden yazılı muvafakat alınmaksızın, işbu internet sayfasındaki bilgilerin ya da bu sayfaya ilişkin her tür veri tabanı ve yazılımların kısmen ya da tamamen kopyalanması, değiştirilmesi, yayımlanması, yeniden üretilmesi, çevrimiçi ya da diğer bir medya kullanılmak suretiyle gönderimi, dağıtımı, satılması yasaktır.

 

Haydarpaşa Lisesi Mezunları Derneği'nin internet sitesinde yer alan faaliyetlere ilişkin her türlü bilgi, resim ve açıklama sadece tanıtım ve bilgi verme amaçlıdır. Çevrimiçi ödeme sistemi kullanıcısı hiçbir şekilde internet sitesinde yer alan bu bilgilerin hatalı olduğu ya da bu bilgilere istinaden yaptığı ödemeden dolayı zarara uğradığı iddiasında bulunamaz. Kullanıcı, bilgileri referans alarak bir çevrimiçi ödeme yapmak niyetinde olduğunda, nihai ve güvenilir bilgiyi, Haydarpaşa Lisesi Mezunları Derneği'nden temin etmekle yükümlü olduğunu ve internet sitesinde yayınlanan bilgilerin güncel olmaması nedeniyle Haydarpaşa Lisesi Mezunları Derneği'nin herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul eder.

 

Haydarpaşa Lisesi Mezunları Derneği internet sitesinde Ödeme Şartları'nın herhangi bir maddesini, bildirimde bulunmaksızın değiştirme, yenileme ve/veya iptal hakkına sahiptir. Değiştirilen, yenilenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm kullanıcılar bakımından hüküm ifade edecektir. Çevrimiçi ödeme sisteminin kullanılması ile bu değişiklikler de kendiliğinden kabul edilmiş sayılır.

 

Haydarpaşa Lisesi Mezunları Derneği, çevrimiçi ödeme sistemi internet sayfasına girilmesi, çevrimiçi ödeme sistemindeki bilgilerin ve diğer verilerin, programların veya benzeri unsurların kullanılması, çevrimiçi ödeme sistemi bilgilerinin 3. kişilerin eline geçmesi veya 3. kişilerle paylaşılması, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması ya da başkaca sebeplere binaen herhangi bir sorumluluk kabul etmez; ağır kusur ve ağır ihmalden kaynaklanan haller istisna olmak kaydıyla doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir.

 

Haydarpaşa Lisesi Mezunları Derneği'nin internet sayfasının ve çevrimiçi ödeme sisteminin virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde gerekli tedbirleri almış olmakla birlikte, nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcı, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmek ve gerekli korumayı sağlamakla yükümlüdür. Bu çerçevede kullanıcı, internet sitesi ve çevrimiçi ödeme sistemine girmesi nedeniyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından yalnızca kendisinin sorumlu olduğunu kabul eder.

 

Haydarpaşa Lisesi Mezunları Derneği'nin, yasal yükümlülükleri saklı kalmak kaydıyla, yalnızca kendi takdirinde olmak üzere sitenin ve çevrimiçi ödeme sisteminin içeriğini ve uzantı sayfalarını dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme ve internet sitesinde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar. Haydarpaşa Lisesi Mezunları Derneği, internet sitesinin ve çevrimiçi ödeme sistemlerinin hatasız olması için her türlü tedbiri almış olmakla birlikte, sitede mevcut ya da oluşabilecek hatalar ile ilgili herhangi bir garanti vermemektedir ve bu hataların oluşmayacağına ilişkin herhangi bir taahhütte bulunmamaktadır.

 

Resmi makamlardan çevrimiçi ödeme sistemine kullanan bir şahsa yönelik bir suç duyurusu ya da resmi soruşturma talebi gelmesi ve/veya bu şahsın Haydarpaşa Lisesi Mezunları Derneği'nin çevrimiçi ödeme sistemlerinin çalışmasına engel olacak ya da işleyişini değiştirecek herhangi bir elektronik sabotaj veya saldırı yaptığının tespit edilmesi ve/veya başkaca bir mevzuat ihlali veya suç teşkil eden bir eylem veya eylemsizlikte bulunulması halinde, Haydarpaşa Lisesi Mezunları Derneği, kullanıcının kimlik bilgilerini araştırma ve yasal mercilere bildirimde bulunma hakkına sahiptir.

 

Haydarpaşa Lisesi Mezunları Derneği'nin çevrimiçi ödeme sistemini kullandığınız takdirde, istenilen bilgiyi vermeniz halinde sizinle ilgili kişisel veri toplayabilir ve topladığı verileri saklayabilir. Eğer Haydarpaşa Lisesi Mezunları Derneği'ne kişisel verilerinizi verirseniz, Haydarpaşa Lisesi Mezunları Derneği bu bilgileri, yasal yükümlülükleri saklı kalmak kaydıyla, gelecekte, dernek faaliyetleri çerçevesinde yapılan araştırmalar, bağışların ve aidatların takibi ve sizinle iletişim kurmak gibi yasal amaçlarla kullanmak üzere saklayacaktır.

 

Kişisel verilerinizin saklanılması hususundaki kararı Haydarpaşa Lisesi Mezunları Derneği verecektir. Çevrimiçi ödeme sistemi kullanıcısı çevrimiçi ödeme sırasında bir başkasının iletişim ve kimlik bilgilerini kullanamayacağı gibi diğer kullanıcıların özel bilgilerine de izinsiz olarak ulaşamaz veya bunları kullanamaz. Bu şekilde bir kullanımdan dolayı doğabilecek her türlü hukuki ve cezai yükümlülük tarafınıza ait olacaktır. Bu kullanım ve kullanımdan doğacak zarardan dolayı Haydarpaşa Lisesi Mezunları Derneği sorumlu tutulamaz.

 

İşbu çevrimiçi ödeme sistemini kullanarak kendisine ait herhangi bir veriyi paylaşan her kullanıcı, Haydarpaşa Lisesi Mezunları Derneği tarafından gönderilecek her türlü ticarî ve sair elektronik iletilere onay verdiğini kabul eder. Bu kapsamda, Haydarpaşa Lisesi Mezunları Derneği'nin, tarafınıza, elektronik posta, kısa mesaj gibi otomatik arama sistemleri vasıtasıyla ya da başkaca diğer iletişim vasıtaları ile ayrıca ön izin alınmaksızın bilgilendirme, tanıtım ve/veya reklam amacıyla elektronik ileti gönderebilecektir.

 

Çevrimiçi ödeme sistemi kullanıcıları ile Haydarpaşa Lisesi Mezunları Derneği arasında ortaya çıkabilecek ihtilaflarda yalnızca Haydarpaşa Lisesi Mezunları Derneği'nin elektronik kayıtları delil olarak kabul edilecektir.


 

Çevrimiçi ödeme işlemleri hakkındaki ihtilafların çözümünde Türkiye hukuku uygulanacaktır ve ihtilafların çözümünde İstanbul Mahkemeleri ve icra daireleri münhasıran yetkilidir. Haydarpaşa Lisesi Mezunları Derneği'nin kullanıcının bulunduğu ülkede dava açma hakkı saklıdır.

 

Haydarpaşa Lisesi Mezunları Derneği, herhangi bir zamanda gerek gördüğü takdirde, çevrimiçi ödeme sisteminin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir.


 

İPTAL VE İADE KOŞULLARI

 

İptal ve iade işlemleri internet sitemiz üzerinden gerçekleştirilmemektedir. Çevrimiçi ödeme sistemi kullanıcıları ödeme iptal ve iade işlemleri talepleri ile ilgili derneğimize ait 0216 330 46 94 nolu telefonlardan ya da iletisim@hplmezunlari.org.tr hesabına e-posta yoluyla veya www.hplmezunlari.org.tr/ adresinde yer alan İletişim Formu'yla iletişime geçmeleri gerekmektedir.

 

Bu talepler Haydarpaşa Lisesi Mezunları Derneği tarafından yazılı olarak e-posta ile teyit edilir. Haydarpaşa Lisesi Mezunları Derneği tarafından yazılı teyit almadığınız sürece iptal/değişiklik işlemi gerçekleşmeyecektir.

 

Lütfen yazılı teyit almadığınız taleplerinizi Haydarpaşa Lisesi Mezunları Derneği'ne 0216 330 46 94 numaralı telefondan ulaşarak takip ediniz. Aksi takdirde taleplerinizin yerine getirilmemesinden Haydarpaşa Lisesi Mezunları Derneği sorumlu değildir. Talep ve teyit takibi çevrimiçi ödeme sistemi kullanıcılarının sorumluluğundadır.

 

GİZLİLİK VE GÜVENLİK POLİTİKASI

 

Gizlilik ve Güvenlik Politikası, Haydarpaşa Lisesi Mezunları Derneği'nin internet üzerinden bağış ve aidat ödeme olanakları sunan www.hplmezunlari.org.tr ve www.hplmezunlari.org.tr/üzerinden yapılacak olan çevrimiçi ödeme işlemlerindeki güvenlik ve gizlilik politikasını paylaşmak, Haydarpaşa Lisesi Mezunları Derneği'nin yükümlülükleri ve ilkeleri hakkında bilgi vermek için hazırlanmıştır. www.hplmezunlari.org.tr ve üzerinden, Haydarpaşa Lisesi Mezunları Derneği'ne iletilen kişisel verilerin kullanılması, Güvenlik ve Gizlilik Politikası bölümünde düzenlenen koşullar ile mümkün olmaktadır. Kişisel veriler, ad-soyad, adres, telefon numarası, e-posta adresi, TC No gibi bilgileri içermektedir. İşbu bilgiler kısaca gizli bilgiler olarak anılacaktır.

 

İşlemlerinizi sürdürebilmemiz için gerekli olan bilgiyi sağlayamamanız durumunda, işlemi tamamlayamayacağınızı bilmeniz gerekir.

 

Haydarpaşa Lisesi Mezunları Derneği'ne ulaşan bilgiler kesinlikle gizli tutulup, bununla beraber anılan bilgilerin, dernek içinde, derneğin amaçları doğrultusunda faaliyet göstermesi ve sizleri dernek faaliyetlerinden haberdar etmek için saklanması ve kullanımı kısmen gereklidir. Anılan durumlar dışında Haydarpaşa Lisesi Mezunları Derneği, işbu Güvenlik ve Gizlilik Politikası ile Ödeme Şartları ve İptal ve İade Koşulları tanımlı olan haller haricinde kullanıcıların internet sitesi üzerinden ilettikleri kişisel verileri herhangi bir şirket veya üçüncü kişilere açıklamayacaktır.

 

Haydarpaşa Lisesi Mezunları Derneği, kişisel verileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümlülüğü olarak addetmeyi, gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. Haydarpaşa Lisesi Mezunları Derneği'nin gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, internet sitesine veya sistemlerine yapılan saldırılar sonucunda gizli bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, Haydarpaşa Lisesi Mezunları Derneği'nin herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

 

Haydarpaşa Lisesi Mezunları Derneği'ne herhangi bir çevrimiçi ödemeniz ile ilgili olarak göndereceğiniz elektronik postalarda asla kredi kartı numaranızı veya şifrelerinizi yazmayınız. Alınan güvenlik önlemleri ve mevcut güvenlik protokollerine rağmen elektronik postalarda yer alan bilgiler üçüncü şahıslar tarafından görüntülenebilir. Haydarpaşa Lisesi Mezunları Derneği elektronik postalarınızdan aktarılan bilgilerin güvenliğini hiçbir koşulda garanti edemez.

 

Şifrelerinizi veya çevrimiçi ödeme için gerekli bilgilerinizi gizli tutmamanızdan veya bu bilgilerin üçüncü kişilerin eline geçmesinde gösterebileceğiniz kusur veya ihmallerden kaynaklanan her türlü sorumluluk şahsınıza ait olup, Haydarpaşa Lisesi Mezunları Derneği her ne nam adı altında olursa olsun, herhangi bir sorumluluk üstlenmemektedir.

 

Haydarpaşa Lisesi Mezunları Derneği, işbu Güvenlik ve Gizlilik Politikası hükümlerini, dilediği zaman internet sitesinde yayınlamak suretiyle tek taraflı olarak değiştirebilir. Haydarpaşa Lisesi Mezunları Derneği'nin değişiklik yaptığı Güvenlik ve Gizlilik Politikası hükümleri, internet sitesinde yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer.

bottom of page